Hen luniau Llanrwst a"r cyffiniauPublisher: Cymdeithas Hanes Llanrwst a"r Cylch = Llanrwst and District Historical Society in Llanrwst

Written in English
Published: Pages: 40 Downloads: 617
Share This

Edition Notes

Welsh and English text.

Statement[detholwyd gan/compiled by Pat Rowley, Pat Williams, Emyr Jones[.
ContributionsRowley, Pat., Williams, Pat., Jones, Emyr., Llanrwst and District Historical Society.
The Physical Object
Pagination40p. :
Number of Pages40
ID Numbers
Open LibraryOL16406192M

Hen luniau Llanrwst a"r cyffiniau Download PDF EPUB FB2

Cyfres Mewn Hen Luniau: Trallwng Mewn Hen Luniau, Y / Welshpool in Old Photographs Eva B. Bredsdorff 01 Ionawr Sutton Publishing ISBN Choeliais i Fawr. - Cyfrol o Sgyrsiau am Ofergoelion Len Rowlands 01 Ionawr Gwasg Gee   Cyfryngau yn y categori 'Prosiect Llyfrau Gwales WBH1' Mae'r ffeil sy'n dilyn ymhlith cyfanswm o yn y categori hwn.

"Lle Pyncid Cerddi Homer a Virgil Geinber Gynt" - Trem ar Addysg y Gorffennol yn Ysgol Rad Llanrwst (llyfr).jpg × ; 27 KB:Prosiect_Llyfrau. Bu llawer o'r pwyslais ar hyn o bryd ar y safle ei hun, yr etifeddiaeth, y gronfa gymunedol a fydd ar ôl, a ddylai, mae'n rhaid i mi ddweud—rwy'n siŵr y bydd fy nghyd-Aelod Carwyn a minnau yn cytuno—fod mor fawr ag unrhyw gronfa gymunedol a adawyd yn unman arall pan fo Ford wedi gadael :// Ar y diwrnod hwn mlynedd yn ôl, Cartref Morwyr Stanley yng Nghaergybi a roddai’r croeso gorau yng Nghymru i aelodau o griwiau agerlongau a oedd wedi’u suddo 11/28/ Cafodd Cartref Morwyr ac Ystafell Ddarllen Stanley ei adeiladu ar gais W O Stanley a’i Prif Weinidog, byddwch yn ymwybodol, wrth gwrs, bod nifer o fusnesau yn Llanrwst wedi dioddef llifogydd ar 9 Chwefror o ganlyniad i storm Ciara, ac eto dim ond ar 4 Mawrth y cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru gymorth Anrhydeddau Gorsedd y Beirdd Y rhestr gyflawn o bawb fydd yn cael eu derbyn o’r newydd i Orsedd y Beirdd yn Ninbych eleni Y mae cyn gapten tîm rygbi Cymru ac aelod seneddol ymhlith y rhai a fydd yn cael eu derbyn yn aelodau er anrhydedd o Orsedd Mae'n eithaf clir gan Lywodraeth y DU fod hyn ar gael ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, ac nid Lloegr yn unig, fel y mae'r Gweinidog sy'n gyfrifol am dwristiaeth ar eich meinciau chi wedi'i haeru.

Byddwn i'n ddiolchgar felly pe bai modd inni gael datganiad brys ar y mater hwn er mwyn i ni allu manteisio ar y cyfle hwn i gael buddsoddiad i Gymru a'r budd mwyaf i'n diwydiant ://?lang=cy-GB.

Caiff nifer o Gymry eu hanrhydeddu i Orsedd y Beirdd eleni yn Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fflint a’r Cyffiniau. Dyma’r manylion llawn. I’w hurddo fore Llun 6 Awst yn yr Eisteddfod ar gyfrif eu graddau yn cynnwys astudiaethau Cymraeg neu Gerddoriaeth: Sylwch ar waith adeiladu Theatr Gwynedd a agorodd ym ac ar y tai ar Strand St., Regent St.

a Deiniol St. (Bangor Uchaf) a ddymchwelwyd a lle saif Brigantia (Seicoleg) erbyn hyn. Dyddiad cyhoeddi: 5 Full text of "Cambrian Bibliography: containing an account of the books printed in the Welsh language, or See other formats Full text of "Cambrian bibliography: containing an accountof the books printed in the Welsh language, or relating to Wales, from the year to the end of the eighteenth century; Ar ôl blwyddyn o ddod i adnabod ei gilydd ac ymarfer, fe wnaeth grŵp o 32 o fyfyrwyr Prifysgol Bangor gyrraedd copa mynydd Kilimanjaro gyda'i gilydd ychydig ar ôl codiad haul ar y 9ed o Fedi.

Roedd y daith lafurus hon i fyny mynydd uchaf Affrica, sydd 5, metr uwch lefel y môr, er budd yr elusen iechyd meddwl Mind ac mae'r tîm hyd yma wedi codi bron i £.